П  Л  А  Н

роботи   ПТУ – 49

на  2016 – 2017 н.р.

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ    ОБЛАСНОЇ   ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ     ПЛАН

роботи  педагогічного  колективу  професійно – технічного  училища             № 49 с. Красногорівка Великобагачанського  району

 

на 2016 – 2017   рік.

 

Розглянутий  на засіданні педагогічної ради

Протокол № _____ від «____»_________________ 20____ року

 

 

с.Красногорівка

2016 рік

 

 

 

І. В С Т У П

 

        Перспективний  план  роботи  педагогічного колективу  училища  на  2016 – 2017  навчальний   рік  розроблено з  урахуванням  аналізу  роботи  за  попередній  навчальний  рік . Основними  напрямками  організаційної  і   практичної  діяльності  колективу  були: реалізація  Положень  Конституції України, указів президента  України  та  постанов Кабінету Міністрів України  в  галузі  освіти , Законів України “Про освіту”, “Про  професійно – технічну  освіту”, “Про середню  освіту”, державних національних  програм “Освіта”, “Національне  виховання”, “Україна ХХІ століття”, “Діти України”, обласних  комплексних  програм “Освіта”, “Національне  виховання “, “Сільські  навчально – виховні  заклади Полтавщини”, розпоряджень  голови Великобагачанської  районної  державної  адміністрації, документи з  управління  освіти   і  науки  Полтавської обласної  державної  адміністрації  та  Міністерства  освіти  і  науки України.

        За  підсумками  роботи  за  попередній  рік  видно, що  педагогічним  колективом   училища  проведена  певна  робота  по  зміцненню   навчально – матеріальної  бази, економії  енергоресурсів, розвитку  учбового господарства.

        Порівняно  з  попереднім  навчальним  роком  зменшилась  кількість  невстигаючих  та  неатестованих  учнів, зросла   якість  знань. Це  відбулося  за  рахунок  посилення  індивідуальної  роботи  з учнями, позакласної  роботи  викладачів, більш  раціонального  використання  часу  на уроці.

         Значна  увага  приділяється  методичній  роботі . Проведено  січневі  педагогічні  читання, 15  відкритих уроків, написано 12  методрозробок, зроблено 11  доповідей. Протягом  року  працювали  постіно – діючі  семінари  по  вивченню  передового  педагогічного  досвіду  та  ознайомлення  з  новою  технікою  та  сучасними  технологіями.

       Випускні  кваліфікаційні  екзамени  показали  високий  рівень підготовки  висококваліфікованих робітників.

       Пріоритетними  напрямками  в  роботі  педагогічного  колективу  будуть:

-         виконання  завдань, що  поставлені  перед  професійно – технічною освітою Президентом України в  своєму  посланні  до Верховної  Ради  “Україна – поступ у ХХІ  століття, та  Національною доктриною  розвитку освіти України;

-         систематична робота  по  збереженню  та  зміцненню  навчально – матеріальної бази  і  проведення  її до рівня  вимог нормативних  документів  та  навчальних програм;

-         вироблення  та  впровадження  в  практику  нових  форм  і  методів  співпраці  та  взаємодії  з батьками, громадськими  організаціями, підприємствами, установами, комерційними  структурами та  благодійниками, безпосередній матеріальній допомозі та підпримці, утриманні  та  організації  навчально – виховного  процесу;

-         запровадження  всебічної  економії  енергоносіїв  та  теплоносіїв  відключення  опалення  і  освітлення  приміщень, які  не  використовуються  в  навчальному  процесі;

-         впровадили державні  стандарти  професійно – технічної  освіти  з  конкретних  професій;

-         при  проведенні  внутріучилищного  контролю, основну  увагу  приділяти  урокам  виробничого  навчання, лабораторно – практичним  заняттям та  виробничій  практиці;

-         вивчення  і  використання  в  практичній  роботі  ідеї  українських  педагогів;

-         забезпечення  учнів  змістовним  дозвіллям  та  зайнятості  молоді  в  позаурочний  час, попередження  та  профілактика  правопорушень  та  злочинів;

-       продовження  роботи  по  організації  юнацьких  обєднань  і  організації  по  формуванню  національно – патріотичних  рис  загальнолюдських  цінностей; 

-       вдосконалення  та  розширення  роботи  по  перепідготовці  незайнятого  населення, відкриття, підготовки  нових  професій  з урахуванням  потреб  ринку  праці;

-       створення  безпечних  умов  праці  і  навчання, попередження  травматизму, загибелі  учнів  на  водоймах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ     ЗАХОДИ

 

п/п

НАЗВА     ЗАХОДУ

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

1.

Скласти  поурочно – тематичні плани  по  теоретичному і виробничому  навчанні

До 01.09

Викладачі

2.

Розробити програми із спеціальних предметів по  всіх  професіях

До 25.08

Майстри в/н,заст.директора з НВР

3.

Скласти розклад уроків на  періоди навчання  у  відповідності з  навчальними планами

Систематично за 10 днів до початку періоду

Заступник директора з НВР

4.

Скласти перелік  навчально – виробничих робіт

25.09.

Майстри в/н

5.

Розглянути і затвердити плани роботи кабінетів

До 25.08

Заступник директора НВР

6.

Скласти план проведення сільськогосподарських робіт на полях учгоспу

До 05.03

До 10.06

Зав.учбовим господарством

7.

Скласти графіки індивідуального водіння автомобіля і  тракторів

До 25.08

Майстри виробничого навчання

8.

Замовити підручники по загальноосвітніх , загальнотехнічних  та  спеціальних  предметах  і організувати завезення  літератури

До 01.09

 Бібліотекар

9.

Організувати в кабінетах гурткову роботу,основну увагу  звернути на  розвиток технічної творчості,раціоналізаторства і винахідництва,виготовлення експонатів на виставки технічної  творчості

До 01.09

Зав.кабінетами

10.

Скласти графіки проведення лабораторних, практичних і контрольних робіт по дисциплінах.

До 25.08

Викладачі  

11.

Провести заняття з  майстрами в/н та  викладачами спецпредметів  по  випускних  групах  по  вивченню  кваліфікаційних  характеристик  положення  і  інструкції  про  випускні  екзамени

До  25.03

Заступник директора з НВР

12.

Провести  збори  учнів  випускних  груп по  ознайомленню із порядком  проведення випускних  кваліфікаційних екзаменів

Квітень

Заст.директора з НВР

13.

Скласти графік проведення випускних кваліфікаційних екзаменів

До 01.05

Заст.директора з НВР

14.

Видати наказ по  створенню випускної кваліфікаційної комісії

Березень

Директор

15.

Підготувати унаочнення до випускних кваліфікаційних екзаменів

травень

Зав.кабінетами

16.

Забезпечити працевлаштування  випускників

До 01.08

Майстри в/н

17.

Провести розподіл випускників  на  роботу згідно заявок с/г підприємств , організацій .

До 01.05

Заст.директора з НВР

18.

Підібрати кандидатури з  числа кращих випускників для направлення на  навчання  до ВУЗів І-ІУ рівнів акредитації

 

Заст.директора з НВР

19.

Розробити графік консультацій письмових екзаменаційних робіт

До 01.04

Заст.директора з НВР

20.

Провести батьківські  збори з повісткою  денною «Права і обов’язки випускників ПТУ”

Квітень

Заст.директора з НВР

21.

Закріпити майстрів виробничого навчання за  групами нового набору

25.08

Директор

22.

Провести тарифікацію майстрів в/н та викладачів

29.08

Заст.директора

ІІІ . ТЕОРЕТИЧНА   ПІДГОТОВКА

1

2

3

4

1.

Вдосконалювати навчальний процес  шляхом впровадження і використання передового  педагогічного досвіду і спадщини  видатних  педагогів  минулого

Протягом року

дирекція

2.

Розпочати роботу по  впровадженню  державних  стандартів  професійно – технічної  освіти

Протягом року

Дирекція

3.

Продовжувати роботу по вдосконаленню учбово-методичних комплексів

Протягом року

Гол.методичної комісії

4.

Обновити і доповнити унаочнення кабінету охорони  праці

До 01.10

Зав.кабінетом

5.

Дооформити кабінет сільськогосподарських  машин

До 01.10

Зав.кабінетом

6.

Провести перевірочні контрольні роботи за середню  школу в групах І курсу та розробити заходи по ліквідації прогалин в знаннях учнів

Вересень

Заст.директора НВР

Викладачі

7.

Організувати і провести олімпіади по всіх підготовлюваних професіях

ІІ півріччя

Заст.директора з НВР

8.

Організувати консультації для учнів бажаючих вступити на  навчання до вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації,після закінчення училища

Квітень-травень

Заст.директора з НВР

9.

Організувати  при кожному з кабінетів  роботу  предметних  гуртків  та  гуртків  технічної  творчості , залучити  до  роботи в  них  всіх учнів.

Вересень

Викладачі

10.

Скласти  тексти  директорських  контрольних  робіт по  спеціальних  та  загальнотехнічних  предметах

жовтень

Викладачі

11.

Розробити  і затвердити  теми  письмових  контрольних  робіт , екзаменаційних робіт випускників

Листопад

Гол.предметної комісії

12.

Переглянути  програми  виробничого навчання  і  профтехциклу і  внести  коррективи  в їх  зміст  з  урахуванням  змін  в  навчальних  планах  та  технології виробництва

Вересень

Викладачі

Майстри в/н

13.

Скласти завдання і інструктивні  картки  на  лабораторні і практичні роботи

Вересень-жовтень

Заступник директора з НВР

14.

Прийняти участь в огляді конкурсі на  кращу матеріальну  базу по підготовці водіїв

До 01.10

Викладачі,майстри

15.

Провести  тижні предметів загальноосвітнього циклу та тижні професій

Згідно графіка

методист

16.

Обладнати лабораторію тракторних  шасі

Протягом І півріччя

Заст.директора з НВР,викладачі

ІV. ПРОФЕСІЙНО – ПРАКТИЧНА  ПІДГОТОВКА

1

2

3

4

1.

Вдосконалювати уроки в/н , урізноманітнювати форми і методи його проведення , якісно відпрацювати прийоми праці  і рухи роботи учнів

Протягом року

Майстри в/н

2.

Скласти перелік слюсарно – монтажного інструменту обов’язкового для виготовлення  в  процесі  виробничого навчання кожним учнем по професії електромонтер по обслуговуванню і ремонту електроустановок в с/г виробництві та тракторист – машиніст с/г виробництва , слюсар - ремонтник

До 01.10

Майстри в/н

3.

Провести атестацію робочих місць учнів і майстрів виробничого навчання

До 01.07

інженер з охорони праці

4.

Спільно з Красногорівським РЕМ доповнити полігон для навчання електриків

Протягом року

Михайлик В.І.

5.

Провести ремонт виробничих приміщень в учбовому господарстві та майстернях

До 01.10

Завідуючий господарством

6.

Підібрати місця для проходження учнями виробничої практики і за 2 місяці до її початку укласти договори з с/г підприємствами різних форм власності

систематично

Майстри в/н

7.

Провести перевірку готовності господарства до  прийому учнів на практику, забезпеченість їх роботою , житлово – побутовими умовами

завчасно

          Майстри в/н

8.

Провести перевірку виробничої практики учнів груп ІІІ курсу по питанню  відповідності їх роботи тематиці виробничої практики і стану техніки безпеки

Протягом року

Майстри в/н

Заступник директора з НВР

9.

Перевірити хід підготовки до випускних кваліфікаційних екзаменів і подати звіт в учбову  частину

Травень

Майстри в/н

10.

Розробити перелік пробних кваліфікаційних робіт , скласти графік їх проведення

Травень

Майстри в/н

11.

Погодити з облдержадміністрацією списки підприємств для проходження виробничої практики

До 10.09

Заступник директора з НВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИХОВНА   РОБОТА

 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ. ІНФОРМАУВАННЯ УЧНІВ  З ПИТАНЬ ПОЛІТИЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ  УКРАЇНИ , КРАЇН СНД  І  СВІТУ .

1

2

3

4

1.

Організувати перегляд інформаційних програм  по телебаченню в гуртожитку

Протягом року

Харченко Є.М.

Борблик С.Г.

2.

Щодня проводити оглядові  інформаціїв навчальних групах училища з питань політичного і культурного життя України , країн СНД і  світу

Протягом  року

Гвоздик В.І.

Борблик С.Г.

3.

Провести конкурс на кращу групу зі знання політичних та  культурних подій в Україні,країнах світу , в області ,районі,новини  училища.

Листопад

Борблик С.Г.

Лиходід С.Д.

4.

Організувати  запис  всіх  учнів  училища в  бібліотеку, регулярно  проводити  підсумки  читання  книг та  періодичної  преси.

Протягом  року

Борблик С.Г.

Гвоздик В.І.

5.

Провести заходи,  присвячені   річниці Незалежності та Конституції України

Вересень,жовтень

Грудень

Бібліотекар

Лиходід С.Д.

6.

Провести  декаду  книги.

Грудень

Бібліотекар

7.

Провести зустріч з ветеранами війни та праці з нагоди відзначення  Дня ветерана в Полтавській області

Вересень

Борблик С.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

  ФОРМУВАННЯ  УЧБОВО – ВИРОБНИЧОГО   КОЛЕКТИВУ.

1

2

3

4

1.

Вибори  активу  груп  та  робота  з  ними

Вересень

Класні керівники

2.

Організація  виконання  тимчасових  та  постійних  доручень з метою формування учбово-виробничого  колективу

Протягом  року

Борблик С.Г.

Дяченко Т.П.

3.

Постійний систематичний  контроль зі  сторони  майстра виробничого  навчання та кл.керівника за успішністю  та  відвідуванням  уроків, щомісячний  звіт  за  роботою в  групах  із  цих  питаннь.

Постійно

Дяченко Т.П.

Кл.керівники

4.

Виявлення  учнів схильних до  правопорушень. Закріплення за  ними  шефів наставників. Звіт  наставників на  засіданні  штабу  профілактики.

Постійно

Директор

Дяченко Т.П.

5.

Залучити  до  участі в  громадсько-корисній  роботі    65% учнів.

Протягом  року

Борблик С.Г.

Кл.керівники

6.

Щомісяця  проводити засідання штабу профілактики правопорушень та засідання комісії по боротьбі з п’янством і алкоголізмом

Протягом  року

Директор

7.

На  педагогічних читаннях заслухати  доповідь на  тему : «Проблеми сімейного виховання в сучасній педагогіці»

Січень

Зав.педагогічним кабінетом

8.

Виховна година на тему : «Самовиховання та його роль в житті»

Листопад

Кл.керівники

9.

Провести  вечір  гумору «Смійтеся на здоровя»

Квітень

Гвоздик В.І.

10.

Провести вечір знайомства для учнів гуртожитку

Вересень

Харченко Є.М.

НАЦІОНАЛЬНО - ВІЙСЬКОВО – ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ.

1

2

3

4

1.

Провести виставку квітів,присвячену Дню Незалежності України

Вересень

Гол.уч.профкому

2.

Налагодити роботу музею  училища

Жовтень

Зав.музеєм, вчитель історії

3.

Організувати роботу по  проведенню екскурсій по місцях рідного краю по березі р.Псьол

Травень

Вчитель фізкультури

4.

Взяти участь в зональному конкурсі КВК училища , області

Грудень

Кер.худ.самодіяльності

5.

Організувати огляд – конкурс української вишивки

Листопад

Вихователь

6.

Проводити заходи до відзначення видатних дат наших земляків:

-         до Дня рідної мови (21 лютого);

-         до Дня української писемності та мови (9 листопада);

-         Дня пам`яті жертв голодомору (28 листопада);

-         Дня соборності України (22 січня);

Протягом року

Класні керівники

7.

Провести перший урок «З Україною в серці»

Вересень

Лиходід С.Д.,

Корж В.С., Трускало Н.М.

8.

Організувати  огляд-конкурс на краще виконання української пісні,танцю гуморески «Ало, ми шукаємо таланти»

Вересень

Кер.гуртка художньої  самодіяльності

9.

Провести декаду з відродження української національної культури

Березень

Бібліотекар ,

Трускало Н.М.

10.

Організувати зустріч з учасниками війни, випускниками училища, учасниками афганських подій

Протягом року

Вчитель історії

11.

Провести уроки мужності:

- До Дня Захисника України;

- До Дня памяті Герої Крут;

- Дня Гідності та Свободи;

- Дня Збройних Сил України;

- Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – воїнів афганців;

- Дня памяті Небесної Сотні;

 

14.10

29.01

21.11

06.12

 

15.02

20.02

 

Класні керівники

ТРУДОВЕ,  ЕСТЕТИЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ .

1

2

3

4

1.

Організувати змагання на звання «Краща  група»

Щомісячно

Гол.учпрофкому

2.

Проведення  предметних тижнів:

-         математики і фізики, інформатики;

-         хімії  та  біології;

-         калейдоскоп  мов( українська, іноземна);

 

Січень

Лютий

Березень

 

 

Гол.методкомісії

3.

Провести конкурс на кращого за професією

-         тракторист-машиніст с/г виробництва;

-         електрозварник;

-         кухар – кондитер;

 

Березень

Грудень

Грудень

 

 

Гол.методкомісії

4.

Провести олімпіади з спецпредметів

-         трактори і автомобілі;

-         сільськогосподарські машини;

-         правила дорожнього руху.

 

Лютий

Березень

Березень

 

Викладач

Викладач

Викладач

 

5.

Систематично підтримувати порядок на  закріпленій території.

Протягом року

Майстри в / н

6.

Забезпечити широке інформування населення про набір учнів до училища через   засоби масової  інформації.

Лютий

Директор, заст. директора з   виховної роботи

7.

Запросити випускників шкіл на конкурс «Кращий за професією»

Квітень

Гол.методкомісії

8.

Взяти участь у Ярмарку професій

Листопад, лютий

Заст.директора з ВР

9.

Провести години спілкування в групах:

- До Всесвітнього Дня Землі;

- До Дня памяті Чорнобильської трагедії;

 

22.04

26.04

Класні керівники

10.

Провести зустріч з письменниками – земляками до Всеукраїнського Дня бібліотек

30.09

Бібліотекар

11.

Провести вечір до Дня Святого Валентина

14.02

Керівник худ.самодіяльності

ГРОМАДЯНСЬКО – ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ .

1

2

3

4

1.

Підготовка до участі в огляді художньої самодіяльності училища,залучення учнів в гуртки художньої самодіяльності , спортивні секції.

Протягом року

Заст.директора з ВР

2.

Провести місячник правових знань.

Лютий

Викладач історії

3.

Вивчення правил поведінки учнів в училищі з учнями І курсу.

Вересень

Заст.директора з ВР

4.

Надавати допомогу одиноким пристарілим у ведінні домашнього господарства, в догляді за присадибними ділянками.

Протягом  року

Гол.учпрофкому

5.

Організувати зустріч учнів з працівниками міліції,прокуратури,юридичної консультації.

Листопад

Заст.директора ВР

6.

Провести виховні години:

«Техніка безпеки та правила  внутріучилищного розпорядку»;

«Відповідальність неповнолітніх за окремі види злочинів»;

«Самовиховання та його роль в житті»;

«Ми горді своєю професією»;

«Закон і ми»;

«Виховання свідомо ставлення до навчання»;

«П’янство та наркоманія – шлях до  злочину»;

«Вплив нікотину, наркотичних і токсичних речовин на організм»;

«Цього могло не  трапитись»;

«Ставлення людини до себе і своїх вчинків».

 

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

 

 

 

 

Класні керівники

7.

Розробити заходи щодо покращення правовиховної роботи із запобігання правопорушень у навчальному закладі

Січень

Заступник директора          з ВР

8.

Бесіди на  морально – етичні  теми :

а) «Правила поведінки в громадських місцях»;

б) «За здоровий спосіб життя».

 

Жовтень

Березень

 

Класні керівники

9.

Провести заходи:

- до Міжнародного Дня прав людини;

-до Дня Конституції України;

- Дня прийняття Конвенції ООН  про права дитини;

- Міжнародного Дня захисту дітей

 

10.12

28.06

20.11

01.06

 

Класні керівники

РОБОТА З МОЛОДДЮ  ЗА  МІСЦЕМ  ПРОЖИВАННЯ. ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ .

1

2

3

4

1.

Провести разом з РВ УМВС рейд – перевірку зайнятості учнів у вечірній час. Розробити спільний  план  роботи.

Вересень

Педагогічні працівники

2.

В міру можливості відвідувати квартири, де проживають учнів навчального закладу та постійно  проводити рейд-перевірки в гуртожитку училища

Протягом  року

Класні керівники, майстри в/н

3.

Регулярно проводити індивідуальні бесіди з учнями, результати яких обліковувати в журналах педспостережень

Протягом року

Класні керівники, майстри в/н

4.

Скласти  списки дітей з неблагополучних і малозабезпечених сімей, дітей – сиріт та дітей  позбавлених батьківського піклування, дітей чорнобильців Надавати їм моральну та матеріальну допомогу.

Вересень

Класні керівники, майстри виробничого навчання

РОБОТА  З  БАТЬКАМИ.

1

2

3

4

1.

Проводити загальні батьківські  збори І раз в півріччя.

1 раз в півріччя

Заст. директора з ВР

Вихователь

2.

Проводити індивідуальні бесіди з батьками дітей, яких прийнято до навчального закладу.

Протягом року

Майстри в/н, класні керівники

3.

Провести збори батьків, діти яких проживають в гуртожитку

Вересень

Директор, вихователь

4.

Вибори батьківського комітету

Вересень

Директор

5.

Направляти листи батькам, діти яких добре навчаються і мають зразкову поведінку.

Протягом року

Класні керівники

6.

Батьківські збори: «Найважливіший обов’язок батьків – виховання дітей»

Березень

Директор

7.

Організувати роботу батьківського лекторію згідно методичних рекомендацій

Протягом року

Директор

8.

Підтримувати  постійний зв’язок з батьками шляхом листування та  через телефонний  зв'язок

Протягом  року

Дирекція

9.

При необхідності запрошувати  батьків на індивідуальні бесіди, підтримувати зв’язок з місцевими органами на території яких  проживають батьки

Протягом року

Дирекція

ПЛАН   РОБОТИ  БІБЛІОТЕКИ .

1

2

3

4

1.

Провести  читацькі конференції:

-         «Мій улюблений літературний герой»;

-         «Без верби і калини нема України».

 

Листопад

Квітень

 

Бібліотекар

Бібліотекар

2.

Провести літературні і тематичні вечори, диспути:

-         «Здоровя дітей – здоровя нації»;

-         «Правопорушення неповнолітніх»;

-         «Замкненість та неактивність дитини – це гарнор чи погано?»

-         «Ми тебе не забудемо, Тарасе»;

-         «Не роби іншому того, чого не бажаєш для себе»;

-         «Вечір гумору «Смійтеся на здоровя.

 

Вересень

Листопад

Січень

Березень

Травень

Квітень

 

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

3.

Усні журнали:

-         читач  і  книга;

-         людина  і  природа;

 

Грудень

Червень

 

Бібліотекар

Бібліотекар

4.

Зустрічі  і  вікторини:

-         закон  і  право;

-         зустрічі з працівниками райдержадміністрації.

 

Лютий

Листопад

 

Бібліотекар

Заст.директора з ВР

5.

Вечори  поезії:

-         конкурс віршів до Дня  матері;

-         до 201 річчя  з Дня народження  Т.Г. Шевченка

 

Травень

Березень

 

Бібліотекар

Бібліотекар

6.

Бібліографічні  огляди:

-         історія українського козацтва;

-         дзвони  Чорнобиля;

-         Конституція –  наш Закон. 

 

Листопад

Квітень

Травень

 

Бібліотекар

Бібліотекар

Бібліотекар

ЕКОЛОГІЧНЕ  ТА  САНІТАРНО – ГІГІЄНІЧНЕ  ВИХОВАННЯ .

1

2

3

4

1.

Бесіда «Профілактика простудних та кишкових захворювань»

Жовтень

Медпрацівник

2.

Усний журнал «Шкідливі звички шкодять здоровю»

Грудень

Медпрацівник

3.

Лекція «Профілактика  венеричних  захворювань»

Лютий

Медпрацівник

4.

Бесіда  «Особиста гігієна юнака  та  дівчини»

Квітень

Вихователь

5.

Провести конкурс на  кращу кімнату  в  гуртожитку

Травень

Вихователь

6.

Налагодити роботу санітарних постів по контролю за сан.станом в гуртожитку, їдальні, учбовому корпусі.

Жовтень

Гол. учпрофкому

7.

Покращення  побутових умов  учнів, які проживають в гуртожитку

Протягом року

Зав. господарством

8.

Провести виховні години на тему:

-         «Мода, косметика, здоровя»;

-         «Природа – наш спільний дім».

 

Листопад

Березень

 

Класні керівники

Класні керівники

9.

Вікторина «Бережи і знай свій рідний край».

Квітень

Бібліотекар

10.

Регулярно  проводити  рейди – перевірки якості харчування учнів в їдальні

Протягом  року

Гол.учпрофкому

Медпрацівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. ФІЗИЧНА  ПІДГОТОВКА

11

2

3

4

1.

Провести  огляд  фізичної підготовки учнів

Вересень

Керівник ф/в

2.

Святкування Дня фізкультурника «Конкурс рибалок»

Вересень

Керівник ф/в

3.

Свято  богатирської сили

Листопад

Майстри в/н

4.

Змагання з кросу, волейболу, футболу

Жовтень

Керівник ф/в

5.

Змагання в залік  «Тиждень  призовника»

Листопад

Керівник ф/в

6.

Змагання з шахів, шашок, настільного тенісу

Грудень

Керівник ф/в

7.

Змагання в залік «Тиждень гімнастики і аеробіки»

Січень

Керівник ф/в

8.

Спортивні змагання до Дня Захисника Вітчизни «Козацькі забави»

Лютий

Керівник ф/в

9.

Тиждень  призовника

Березень

Керівник ф/в

10.

Змагання з літнього багатоборства

Травень

Керівник ф/в

11.

Змагання з баскетболу

Червень

Керівник ф/в

12.

Провести виховні години на тему:

-         «Розумне використання вільного часу»;

-         «Самовиховання та  його  роль в  житті»;

-         «Вплив алкоголю та наркотиків на  здоров’я людини»;

-         «Шкідливі звички шкодять здоровю»;

-         «Здоровя дітей – здоровя нації»;

-         «Спорт – запорука здорового способу життя».

 

Жовтень

Листопад

Грудень

Лютий

Квітень

Травень

 

 

Класні керівники                            

VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО – ВИРОБНИЧОГО  ПРОЦЕСУ

1

2

3

4

1.

Систематично проводити потемну  атестацію

Протягом року

Викладачі,майстри

2.

Провести перевірочні контрольні роботи за неповну середню школу в групах, що  одержують середню освіту із загальноосвітніх предметів : математика,хімія,фізика,українська мова.

До 10.10

Викладачі

3.

Перевірити журнали теоретичного та виробничого навчання з метою дотримання  правил ведення журналів

щомісяця

Заступник директора з НВР

4.

Директорські контрольні роботи з загальноосвітніх та спецпредметів, пробні роботи з виробничого навчання на ІІІ курсі

Листопад

Директор,заступники,методист

5.

Перевірка зошитів та конспектів учнів викладачами

Листопад-грудень

Заст.директора,

6.

Стан впровадження державних стандартів професійно – технічної освіти

Щомісяця

Директор,заст.директора  з НВР

7.

Директорські контрольні роботи з загальноосвітніх  предметів , що не виносятся на екзамени , вивчення їх закінчується в поточному навчальному році

Березень

Майстер,директор,  заст.директора з НВР

8.

Перевірка виконання планів і  програм в групах ІІІ курсі

Квітень

Заст.директора з НВР

9.

Перевірка роботи викладачів з зошитами  учнів

Квітень

Заст.директора з НВР

10.

Контроль за позакласними виховними заходами

Протягом року

Директор ,заступники 

11.

Відвідувати   уроки  теоретичного і виробничого навчання згідно  з  графіком контролю за учбовим процесом на півріччя

Протягом року

Директор,заступники 

12.

Стан техніки безпеки та  протипожежних заходів в училищі

Жовтень,квітень

Заст.директора з НВР

13.

Стан виховного виховання  учнів

Грудень

Заст.директора з ВР

14.

Підвищити якість знань, впроваджуючи тестові завдання та інтегровані уроки

Грудень

Методист

15.

Робота предметних гуртків та гуртків технічної творчості при кабінетах

Січень

Заст.директора з НВР

16.

Стан підготовки трактористів – машиністів с/г виробництва

Лютий

Заст.директора з НВР

17.

Стан виховної роботи в позаурочний  час в групах І курсу

Лютий

Заст.директора з НВР

18.

Стан фізичної культури та підготовка юнаків до сліжби в Збройних силах

Квітень

Заст.директора з ВР

19.

Про стан підготовки кухарів

Травень

Заст.директора з НВР

20.

Стан виховної роботи в гуртожитку

Травень

Заст.директора з ВР

21.

Пробні кваліфікаційні роботи  в виховних  групах

Травень - червень

Заст.директора з НВР

22.

Випускні кваліфікаційні екзамени

Травень-червень

Заст.директора з НВР

23.

Провести комплексні контрольні роботи в  випускних групах

Травень

Заст.директора з НВР

24.

Стан виробничої практики учнів ІІІ курсу

Вересень

Заст.директора з НВР

25.

Стан передвипускної виробничої практики у випускних групах

Травень

Заст.директора з НВР

26.

Робота педагогічного кабінету по вивченню і узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду

Січень

Методист,заст.директора з НВР

27.

Підготовка учбового господарства до :

-         зберігання продуктів рослинництва

-         проведення весняно – польових робіт

-         збирання ранніх зернових культур

-         основного обробітку грунту та посіву озимини

 

Жовтень

Лютий

Червень

Серпень

 

Заст.директора з НВР

зав. господарством

Директор

зав. господарством

  VІІІ. МЕТОДИЧНА  РОБОТА            

 ПЛАН  РОБОТИ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  РАДИ .

Дата

Порядок денний

Доповідає

Готує

Серпень

1.     Підсумки роботи училища в 2014 – 2015 н/р та завдання педколективу по подальшому вдосконаленню впровадження національної доктрини розвитку освіти України

2.     Про особливості виховної роботи з учнями нового набору в перші дні занять

3.     Затвердження плану роботи  на  рік .

Директор

 

 

Заст. директора з ВР

 

Заступник директора з НВР

 

Жовтень

1.     Стан охорони праці в училищі

2.     Підсумки перевірочних контрольних робіт по загальноосвітній підготовці за основну загальну середню освіту

3.     Хід виробничої практики учнів ІІІ курсу

Громадський інспектор ОП

 

Викладачі

 

Майстри в/н

Заст.директора з НВР

 

Заст.директора з НВР

 

Заст. директора з НВР

Грудень

1.     Підсумки директорських контрольних робіт по спецпредметах та перевірочних робіт з виробничого навчання

2.     Стан правового виховання учнів та шляхи його покращення

3.     Стан викладання суспільних предметів.

Гол.методкомісії

 

Заст.директора з ВР

Гол.пред.комісії

Заст.директора  з НВР

 

 

 

Методист

Січень

1.     Підсумки роботи училища в І півріччі та завдання педколективу по покращенню роботи .

2.     Стан і заходи щодо поліпшення роботи з попередженням правопорушень і злочинності серед учнів училища за І півріччя

3.     Організація роботи по виконанню держзамовлення на підготовку кадрів.

Директор

 

Заст.директора з ВР

 

Заст.директора з ВР

Керів.підрозділів

Лютий

1.     Робота педколективу по вивченню і впровадженню передового педагогічного досвіду.

2.     Про  підготовку учбового господарства училища до весняно – польових робіт.

3.     Стан виховної роботи в гуртожитку та організація дозвілля учнів.

Методист

 

Зав.господарством

 

Вихователь

Заст.директора з НВР

 

 

Заст.директора з НВР

 

Заст.директора з ВР

Квітень

1.     Про хід місячника з охорони праці

2.     Про стан підготовки кваліфікованих робітників

3.     Про хід профорієнтаційної  роботи в училищі та підготовку до комплектування груп нового набору

Заст.директор з НВР

Гол.методкомісії

Заст.директора ВР

 

Заст.директора з НВР

Травень

1.     Про особливості роботи з дітьми – сиротами та позбвленими батьківського піклування

2.     Про стан впровадження державних стандартів професійно – технічної освіти

3.     Допуск учнів ІІІ курсу та груп ТУ  до екзаменів

Кл.керівники

 

Педпрацівники

 

Майстри  в/н

Заст.директора з ВР

 

 

Заст.директора з НВР

Червень

1.         Підсумки випускних кваліфікаційних екзаменів та хід працевлаштування .

2.         Про заходи по підготовці училища до  нового навчального року

3.         Про переведення  учнів І, ІІ курсів на  наступний  курс

Майстри в/н

 

Директор

 

Кл.керівники

Заст.директора з НВР

 

Заст.директора з НВР

 

 

Заст.директора з НВР

                                                       ПЛАН  РОБОТИ  ПЕДАГОГІЧНОГО  КАБІНЕТУ .

№ п/п

Назава  заходів

Термін виконання

Відповідальний

1.

Спрямувати роботу педкабінету на реалізацію єдиної методичної мети «Удосконалення методики сучасного уроку»

До 10.09.

Зав.кабінетом

2.

Внести корективи та зміни в зразки плануючої документації майстрів в/н

До 15.09

Заст. директора з НВР

3.

Переглянути постійно – діючу виставку кращих методичних розробок , рекомендацій , унаочнень .

До 01.10

Зав.кабінетом

4.

Розподілити обов’язки по методичній роботі  серед викладачів та майстрів в/н з метою вдосконалення методичної роботи.

До 01.10

Зав.кабінетом

5.

Оформити тематичну виставку літератури «На допомогу класному керівнику»

До 01.11

Зав.кабінетом

6.

Скласти тематику педчитань.

До 01.12

Зав.кабінетом

7.

Провести педагогічні читання

До 10.01

Зав.кабінетом

8.

Оформити документацію по вивченню і узагальненню передового педагогічного досвіду

До 01.05

Зав.кабінетом

9.

Скласти графік проведення предметних тижнів і відкритих уроків

До 01.10

Гол.методкомісії

10.

Провести семінарські заняття по тематиці:

-         методика проведення занять під час виробничої практики трактористів – машиністів;

-         Обов’язки  класного керівника і його роль в проведенні індивідуальної роботи в закріпленій групі ;

-         Методика організації самостійної роботи учнів з метою активізації їх пізнавальної діяльності на уроці ;

-         Система  навчання і впровадження передового досвіду на уроках теоретичного і виробничого навчання ;

-         Підвищення ефективності використання технічних засобів навчання та унаочнень

-         Методика проведення уроків з використанням опорних конспектів;

-         Організація проведення індивідуальних занять по виробничому навчанню;

-         Використання на уроках досягнень науки і техніки та передового виробничого досвіду.

 

Вересень

 

Вересень

 

Листопад

 

Грудень

 

Лютий

 

Березень

Квітень

Червень

 

методист

 

методист

 

Заст.директора з НВР

 

Заст.директора з НВР

 

Зав.кабінетом

 

Зав.кабінетом

Заст. директора з НВР

Зав.кабінетом

 

ПЛАН РОБОТИ  МЕТОДИЧНИХ  КОМІСІЙ.

1

2

3

4

1.

Провести засідання з повісткою  денною :

 

 

 

-  впровадження державного стандарту по професії «водій» професійно – технічної освіти

Постійно

Заст.директора з НВР

 

- вивчення нових навчальних планів по всіх підготовоюваних професіях

Жовтень

Гол.методкомісії

 

- про  стан роботи по вдосконаленню навчально – матеріальної бази та по комплексному забезпеченню предметів по професії

Жовтень

Гол.методкомісії

 

- про організацію та проведення директорських контрольних робіт

Листопад

Гол.методкомісії

 

- заходи по підготовці , атестації училища

Грудень

Гол.методкомісії

 

- про підготовку доповідей на січневі педчитання

Січень

Гол.методкомісії

 

- розгляд і затвердження комплексних контрольних завдань по всіх підготовлюваних  професіях

Лютий

Гол.методкомісії

 

- підготовка до екзаменів на ІІІ курсі

Квітень

Гол.методкомісії

 

- методика проведення комплексних контрольних завдань у випускних групах

Травень

Гол.методкомісії

 

- про організацію профорієнтаційної роботи в училищі.Прищеплення учням  гордості за обрану професію, залучення учнів до профорієнтаційної роботи

Червень

Гол.методкомісії

ПЛАН   ІНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧНИХ  НАРАД .

1

2

3

4

1.

Підготовка до проведення свята «День знань».Першого дня знань та першого уроку

Серпень

Заст.директора з ВР

2.

Особливості планування роботи в новому навчальному році та вимоги до оформлення журналів теоретичного і виробничого навчання

Серпень

Заст.директора з НВР

3.

Організація роботи по правовій пропаганді спільно з охоронними органами

Вересень

Заст.директора з ВР

4.

Вивчення навчального плану і програм навчального предмету «Допризивна підготовка юнаків» , «Основи медичних знань для дівчат»

 

 

5.

Заходи по підготовці училища до роботи в зимиовий період

Жовтень

Зав.господарством

6.

Організація роботи гуртків художньої самодіяльності та технічної творчості

Жовтень

Заст.директора з ВР

7.

Організація профорієнтаційної роботи в поточному навчальному році

Жовтень

Заст.директора з ВР

8.

Про проведення директорських контрольних робіт з спецпредметів та  в/н

Листопад

Заст.директора з НВР

9.

Організація дозвілля учнів, що проживають в гуртожитку

Грудень

Заст.директора з ВР

10.

Розробка комплексних контрольних завдань з спецпредметів та в/н

Січень

Заст.директора з НВР

11.

Про  роботу училища на зимових канікулах.

Січень

Директор

12.

Підготовка до проведення комплексу весняно-польових робіт в учгоспі училища

Лютий

Зав.учгоспом

13.

Підготовка техніки до проведення навчальної їзди

Лютий

Механік

14.

Про порядок виконання комплексних контрольних завдань з теоретичної підготовки

Березень

Заст.директора з НВР

15.

Виконання комплексних контрольних завдань з виробничого навчання

Березень

методист

16.

Про підготовку навчальних кабінетів , лабораторій та майстерень

Квітень

Директор

17.

Організація проведення екзаменів та заліків з предметів теоретичного навчання

квітень

Заст.директора з НВР

18.

Організація виховної роботи в групах ІІІ курсу під час виробничої практики

Травень

заст.директора з ВР

19.

Проведення випускних кваліфікаційних екзаменів в випускних групах

Травень

Заст.директора з НВР

20.

Оформлення звітної документації та підготовка її до  здачі в архів

Червень

Заст.директора з НВР

ІХ. ПІДВИЩЕННЯ      КВАЛІФІКАЦІЇ       ПЕДАГОГІЧНИХ    ПРАЦІВНИКІВ

№ п/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

1.

Написати наказ по створенню методичних комісій, призначити голів методичних комісій та визначити їх кількісний склад.

До 30.08.2015

Методист

2.

Розробити план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням освіти, фаху, результатів діагностування, потреб та запитів педагогів.

Вересень 2015

Методист Корж В.С.

3.

Організувати роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників, з цією метою забезпечити:

·        теоретичне підвищення кваліфікації з професії, предмета, психолого-педагогічної та методичної підготовки шляхом індивідуального чи курсового навчання в закладах післядипломної освіти;

·        підвищення кваліфікації для одержання відповідного кваліфікаційного рівня шляхом стажування в умовах виробництва, навчання в навчально-практичних центрах;

·        підвищення кваліфікації для опанування новітніми технологіями виробництва (стажування).

Протягом навчального року (за графіком)

Методист Корж В.С.

4.

Надавати консультації педагогічним працівникам, які охоплюються підвищенням кваліфікації.

Протягом навчального року

Методист Корж В.С.

5.

На засіданнях методичних комісій заслухати звіти педагогічних працівників, які пройшли курсове навчання або стажування.

Протягом навчального року

Голови методкомісій

6.

Прийняти списки від голів методкомісій  на проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками училища на наступний навчальний рік.

 

 

Методист Корж В.С., голови методкомісій

7.

Підготувати замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2013 рік.

До 06.06

Методист Корж В.С.

8.

Провести корегування замовлення на курси підвищення кваліфікації.

До 10 09

Методист Корж В.С.

9.

Провести співбесіди з викладачами, які бажають підвищити кваліфікаційну категорію та майстрами, які бажають підвищити розряди.

До 15.09

Методист Корж В.С., голови методкомісій

10.

Скласти графік атестації викладачів та майстрів в/н.

До 01.09.2015

Методист

11.

Створити постійно діючі семінари по проходженню педагогічного, технічного мінімуму.

До 15.09.2015

Заст. директора

12.

Ознайомити викладачів з графіком роботи районних, обласних предметних секцій.

До 20.09.2015

Заст. директора

13.

Організувати роботу по вивченню,узагальненню і втіленню в практику передового педагогічного досвіду викладачів та майстрів в/н.

Протягом року

Зав. методкабінетом

14.

Розглянути тематику загальноучилищних предметних тижнів, дидактичних матеріалів для проведення олімпіад, конкурсів, тексти контрольних диктантів.

Два рази на рік

Заст. директора

Голови методкомісій

15.

Підготувати і провести відкриті та випереджаючі уроки згідно графіка.

Згідно плану

Заст. директора

Голови методкомісій

Зав. метод. кабінетами

16.

Підготувати і провести училищні педагогічні читання згідно єдиної методичної проблеми .

Січень

Заст. директора

Зав. методкабінетами

17.

Вивчити якість проведення уроків викладачами загальноосвітніх предметів, спецпредметів і майстрів виробничого навчання. Проаналізувати рівня знань і навиків учнів.

Протягом року

Заст. директора

Голови методкомісій

Зав. метод. кабінетом

18.

Випускати інформаційні бюлетені на допомогу вчителю, класному керівникові, майстру виробничого навчання.

1 раз на місяць

Голови методкомісій

Зав. метод. кабінетом

19.

Розглянути плани роботи методичних комісій з точки зору відповідності їх вимогам навчальних програм, єдиної методичної проблеми, використання міжпредметних зв'язків на уроках.

Вересень

Заст. директора

20.

Організувати виставку-звіт про роботу методичних комісій.

1 раз на півріччя

Голови метод. комісій

21.

Підготувати і провести диспут: «Яким повинен бути сучасний урок?»

Листопад

Голови метод. комісій

Х. ОХОРОНА   ПРАЦІ .

1

2

3

4

1.

Проводити  аналіз  травматизму в  побуті. Результати  аналізу  і  заходи  по  покращенню  життя і  здоров’я  працівників  та  учнів  розглядати  на  засіданні  педагогічної  ради .

1 раз в квартал

Заст.директора з НВР

2.

По кожному  нещасному  випадку  проводити  ретельне  розслідування  та  вживати  негайні  заходи  по  усуненню  причин, що  привели  до  травми .

постійно

Директор

3.

Провести  місячник  з охорони  праці.

Квітень

Заст.директора з НВР

4.

Проводити   обов’язкове  навчання  учнів правилам  дорожнього  руху  в  групах  що  не  вивчають  цей  предмет  по 8 – ми  годинній  програмі

грудень

Заст.директора

5.

Поновити  куточок  «Пішохода»

жовтень

Викладач ПДР

6.

Взяти  участь у Всеукраїнському  рейді «Увага! Діти – на  дорозі»

вересень

Заст.директора з НВР

7.

Вжити заходи по наведенню  матеріально – технічної бази та  методичного  забезпечення  підготовки  водіїв  до  рівня  встановленого  вимогами.

Протягом року

Викладачі

8.

Забезпечити якісну підготовку транспортних засобів для технічного огляду.

Березень-квітень

Механік

9.

Провести заняття з інженерно – педагогічними працівниками училища по  правилах дорожнього руху і контролювати  проведення таких занять з учнями.

Протягом року

Заст.директора з НВР

10.

Систематично  проводити антиалкогольну, антитютюнову пропаганду і залученням  працівників

Протягом року

Заст.директора з НВР

11.

Організувати  вивчення  учнями  училища  пожежної  безпеки .

До 01.01

Заст.директора з НВР

12.

Забезпечити всі пожежні щити  необхідними  інструментами і засобами  пожежогасіння.

До 01.11

Зав.господарством

13.

Поновити наглядну агітацію по  правилах  поводження  на  воді

До 01.05

Кер.фізвиховання

14.

Провести бесіду з учнями і працівниками училища по запобіганню нещасних випадків на воді  з наведенням  конкретних  причин  і  обставин  втоплення  людей

До 01.05

Кер.фізвиховання

15.

Обладнати куточок пожежної безпеки

До 01.01

Зав.господарством

16.

Провести дослідження дна місця купання на р. Псьол. Позначити  це  місце.

До 01.05

Вик.фізвиховання

17.

Організувати  навчання  учнів  плаванню.

До 01.05

Вик.фізвиховання

18.

Проводити   роз’яснювальну  роботу  в  учнівському і  трудовому  колективах по  дотриманню  правил користування  електроприладами та наданню  допомоги  потерпілим.

Протягом року

Зав.господарством

директор,відповідальний за електрогосподарство

19.

Проводити  огляд контурів заземлення, вимір опору заземлення та ізоляції ел.устаткування .

Липень - серпень

Директор

20.

Проводити навчання та перевірку знань з  присвоєнням групи допуску з електробезпеки осіб відповідальних за електрогосподарство та електротехнічного  персоналу.

Протягом року

Директор

21.

Ретельно  виконувати всі  вимоги щодо зберігання і використання хімреактивів  та хімречовин, дозволених Міністерством  освіти.

Постійно

Викладачі,  майстри в/н

22.

Провести  обпилювання  гілок дерев в охоронній  зоні електропередач.

Листопад

Зав.господарством

23.

Питання про виконання вимог охорони  праці  розглянути  на  засіданні  педагогічної  ради.

Жовтень - квітень

Заст.директора з НВР

ХІ. УДОСКОНАЛЕННЯ  НАВЧАЛЬНО – МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ .

1

2

3

4

1.

Забезпечити пальним і мастилом трактори і автомобілі,комбайни для виконання с/г робіт

Протягом року

Директор

2.

Продовжити практику виготовлення унаочнень на заняттях предметних гуртків та гуртків технічної  творчості

Протягом року

Майстри в/н

3.

При підготовці до випускних кваліфікаційних екзаменів учням випускних груп виготовляти схеми , макети , моделі та інші унаочнення , яке далі може використовуватися як  наочні посібники

Протягом року

Викладачі спецдисциплін

4.

Продовжити роботу над навчально – методичними комплексами з усіх професій та  предметів

Протягом року

Викладачі,майстри  виробничого навчання

5.

Залучити батьківські кошти для  проведення поточного ремонту навчальних класів і лабораторій

Травень

Зав.кабінетами і  лабораторій

6.

Провести поточний ремонт комбайнів «ДОН – 1500» та СК – 5 «НИВА»  та  провести на  них  навчальну  їзду

До 01.12

  механік

7.

Капітально відремонтувати трактори ДТ – 175 , Т – 150 К та ДТ - 75

До 01.04

Механік

8.

Підготувати грунтообробну та посівну  техніку до  проведення весняно – польових робіт , проведення    лабораторно – практичних занять з організації і технології мех.робіт

До 01.04

Зав.учгоспом , механік

ХІІ.   ПРОФЕСІЙНО - ОРІЄНТАЦІЙНА   РОБОТА .

1

2

3

4

1.

Заслухати на  засіданні педагогічної ради питання про організацію профорієнтаційної роботи в училищі по виконанню замовлень по підготовці кадрів

Січень

Директор

2.

Провести інструктивно – методичну нараду з інженерно – педгогічними працівниками  по питанню проведення профорієнтаційної роботи на сучасному етапі

Лютий

Заст.директора з ВР

3.

Поновити куточки профорієнтації  в  школах

Квітень

Заст.директора з ВР

4.

Скласти  списки учнів шкіл району, які бажають продовжити навчання в нашому  училищі . Проводити з ними індивідуальну роботу.

Квітень

Заст.директора з ВР

5.

Систематично  (раз в місяць) використовувати районну газету і радіо для  профорієнтації .

Протягом року

Заст.директора з ВР

6.

Виготовити оголошення  про  набір учнів  в  училище

Лютий

Заст.директор з ВР

7.

Провести нараду з працівниками районного відділу освіти та центру зайнятості по питанню профорієнтаційної роботи на  робочі професії

Березень

Директор

8.

Залучити до профорієнтаційної роботи учнів училища . Для кращих застосувати  різні  методи заохочення

Постійно

Заст.директора з ВР

9.

Розробити заходи в яких передбачити спільні зі школами розважальні вечори , концерти , спортивні змагання , виставки .

Вересень

Заст.директора з ВР

10.

Встановити для кожного інженерно – педагогічного працівника план  набору в кількості 5 осіб із закріпленої школи або із інших районів

 

Директор

ХІІІ. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ТА  НАВЧАЛЬНО – ВИРОБНИЧА  ДІЯЛЬНІСТЬ.

1

2

3

4

1.

Провести  ремонт  навчального  корпусу

До 01.07

Зав.господарством

2.

Придбати необхідні матеріали для  проведення ремонту

До 01.05

Зав.господарством

3.

Старанно  оглянути  теплотрасу опалення. Провести ревізії  запірно – регулюючої  апаратури, замінити  труби, що вийшли  з ладу .

До 01.08

Зав.господарством

4.

Провести перевірку  стану складських  приміщень  в  порядку  зберігання  матеріальних  цінностей.

Листопад

Зав.господарством

5.

Проводити постійно  роботу  серед учнів, педколективу  та інших працівників  училища  по економії паливо – мастильних матеріалів, електроенергії , газу та інших  ресурсів .

Протягом  року

Директор , заступники

6.

Постійно  контролювати  харчування  учнів.

Протягом року

Директор,заступники

7.

Розробити  план  благоустрою  території  училища.

Березень

Зав.господарством

8.

Провести поточний ремонт  приміщень  та  споруд  училища

Серпень

Зав.господарством

9.

Провести  поточний  ремонт  водяного опалення в навчальному корпусі, гуртожитку  та  теплотраси.

До 01.09

Зав.господарством

10.

Забезпечити  училище необхідними  інструментами та  пристроями для  проведення ремонтних  робіт.

Протягом року

Зав.господарством

11.

Провести ремонт  кабінету  техніки  безпеки, замінити  застаріле  унаочнення

До 01.01

інженер з охорони праці

 

 

 

                                                      Директор училища                                      І.В. Гавриленко

 

                                                      Заст. директора з НВР                                В.Г. Сидоренко

 

                                                      Заступник директора з ВР                          С.Г. Борблик

 

                                                      Методист                                                      В.С. Корж

 

                                                      Голова  профкому                                        В.І. Михайлик